สวิตช์โยก

สวิตช์โยก

HIGHLY Rocker switch เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า กะทัดรัดด้วยปัจจัยด้านพื้นที่ที่ดี ชนิดสแน็ปอินสำหรับติดตั้งง่าย เปลี่ยนสีได้ตามการออกแบบอุปกรณ์

ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ อุปกรณ์เรือ อุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ในบ้าน ฯลฯhighly Electric ผู้ผลิตสวิตช์โยก ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 พยายามวิจัยและพัฒนาสวิตช์โยกกันน้ำ