เซนเซอร์

เซนเซอร์

ระดับการป้องกันเซ็นเซอร์อย่างสูงของ IP66-IP67 รูติดตั้งการออกแบบสวิตช์ตัวเครื่องติดตั้งง่าย ทิศทางการตรวจจับแบบขนานและแนวตั้งสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ สามารถเลือกเปลือกโลหะและพลาสติกได้

ส่วนใหญ่ใช้ในการตรวจจับผลิตภัณฑ์สายพานส่งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคลังสินค้าอัตโนมัติ การตรวจสอบความปลอดภัยของรถ หุ่นยนต์ การตรวจสอบชิ้นส่วน ฯลฯ เราเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์ตาแมวที่รู้จักกันดี สวิตช์โฟโตอิเล็กทริคของเราสามารถตรวจจับได้ในระยะทางไกลจากเซนติเมตรถึงสิบเมตร