หน่วยควบคุม

หน่วยควบคุม

หน่วยควบคุมอย่างสูงเป็นไปตามการอนุมัติ UL, 3C และการรับรองข้อบังคับด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สามารถสุ่มจับคู่กับโมดูลจุดสวิตช์ ตัวเลือกประเภทปุ่มกดหลายปุ่ม ปุ่มสีต่างๆ และประเภท LED ให้เลือก

ส่วนใหญ่ใช้ในทางหลวง รถยนต์ อุปกรณ์เรือ สัญญาณเตือนภัย เครื่องมือ ฯลฯ ไฟฟ้าสูงเป็นผู้ผลิตสวิตช์ปุ่มกดสำหรับ 45 ปี เราผลิตผู้ผลิตสวิตช์เลือกคุณภาพสูงมากมาย